poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Konwersatorium Karkonoskie

Jeleniogórskie Biuro Wystaw Artystycznych inauguruje cykl debat publicznych pt. Konwersatorium Karkonoskie. Debaty dotyczyć będą problemów społecznych, kulturalnych i gospodarczych traktowanych w ujęciu globalnym i lokalnym. Organizowane co miesiąc spotkania będą forum do wymiany poglądów oraz przekazywania informacji na temat kompleksowo traktowanego rozwoju Jeleniej Góry i otaczających ją terenów związanej z nią aglomeracji. Naszym celem jest wypracowanie obywatelskich rekomendacji dla najważniejszych kierunków w rozwoju regionu. Zaprosimy do współpracy ludzi, których wiedza, doświadczenie i prospołeczne nastawienie będą wspierały wizje i praktyczne rozwiązania związane z tematyką podejmowaną w ramach Konwersatorium.

W ramach najbliższego i kolejnych spotkań chcielibyśmy porozmawiać o:
- nowych ideach dla ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego,
- zrównoważonym rozwoju i jakości życia,
- naszych tradycjach, naszej historii i lekcjach na dziś,
- migracjach ludzi oraz idei,
- ruchach miejskich, partycypacji społecznej i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
- kreatywnej i innowacyjnej Jeleniej Górze,
- lokalnych inicjatywach społeczno-kulturalnych,
- ciekawości świata i o tym, co z niej wynika.

Spodziewamy się, że efektami spotkań będą będą publikacje na wybrane tematy. Teksty pojawiać się będą w „Odrze” oraz w „Karkonoszach”

Janina Hobgarska. Dyrektorka BWA.
Janusz Korzeń. Moderator Spotkań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz