wtorek, 21 kwietnia 2015

Zespół Konwersatorium.

Konwersatorium Karkonoskie realizują: Janina Hobgarska (dyrektorka BWA), Janusz Korzeń (prowadzący), Piotr Machłajewski (koordynator projektu), Monika Izdebska, Jolanta Winczyńska.


Janusz Korzeń – mgr inżynier architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z 1975 r. Od 1976 r. związany zamieszkaniem, pracą zawodową i społeczną z Jelenią Górą, terenami d. woj. jeleniogórskiego i z Dolnym Śląskiem.
Wieloletni pracownik w l.1977-2007 Jeleniogórskiego Biura Planowania i Projektowania oraz w l. 2007-2012 Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu (i jego dyrektor do przejścia na emeryturę), projektant szeregu opracowań planistycznych oraz uczestnik konkursów urbanistycznych dla regionu jeleniogórskiego, Dolnego Śląska, Polski Zachodniej i innych regionów kraju, w tym ostatnio generalny projektant planu zagospodarowania przestrzennego woj. dolnośląskiego.
Laureat 4 nagród państwowych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania przestrzennego, m.in. za opracowania planów miejscowych dla miast Brzeg (w 2004 r.) i Zamość (w 2008 r.).
Wieloletni działacz Towarzystwa Urbanistów Polskich (w l. 2000-2003 prezes Towarzystwa, obecnie członek Rady TUP) oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich i b. Izby Urbanistów, redaktor naczelny wydawanego w l. 2003-2008 ogólnopolskiego miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanej od 2009 r. serii wydawniczej TUP pn „Przegląd Urbanistyczny”, a także od 2014 r. Czasopisma Sudetów Zachodnich „Karkonosze”. Prezes Fundacji Karkonoskiej i od niedawna Towarzystwa Karkonoskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz